Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

INFORMACE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Odkaz pro přístup na profily zadavatelů - Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o.:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/

 

Profil zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je elektronickým nástrojem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a který Jihomoravský kraj, jeho příspěvkové organizace a CEJIZA s.r.o. používají k uveřejňování informací a dokumentů týkajících se jejich veřejných zakázek a k evidenci a zadávání veřejných zakázek. Internetová adresa profilu zadavatele je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Na základě Protikorupční strategie a interních předpisů Jihomoravského kraje zveřejňuje Jihomoravský kraj a jeho příspěvkové organizace na profilu zadavatele informace o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou ve výši nejméně 50.000 Kč bez DPH, a to zejména informace o:
    • veřejném zadavateli,
    • druhu a předmětu veřejné zakázky,
    • předpokládané hodnotě veřejné zakázky,
    • datu zadání veřejné zakázky,
    • vybraném dodavateli,
    • smluvní ceně,
    • datu splnění smlouvy a skutečně uhrazené ceně za plnění veřejné zakázky.

V případě veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou ve výši nejméně 500.000 Kč bez DPH jsou navíc uveřejňovány informace a dokumenty v níže uvedeném rozsahu:
    • lhůta pro podání nabídek,
    • zadávací dokumentace,
    • seznam účastníků výběrového řízení,
    • datum případného zrušení výběrového řízení.

U veřejných zakázek zadávaných v zadávacím řízení podle Zákona jsou na profilu zadavatele uveřejňovány informace a dokumenty vyžadované Zákonem.

 

Součástí Protikorupčního portálu Jihomoravského kraje jsou dále:

 

    • Informace o odpovědném a kvalitním veřejném zadávání

    • Interní předpisy Jihomoravského kraje upravující zadávání veřejných zakázek

    • Vzory dokumentů k veřejným zakázkám pro příspěvkové organizace JMK

    • Návody, metodiky a nejčastější dotazy k zadávání veřejných zakázek