Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Informace o nakládání s majetkem Jihomoravského kraje

Na těchto stránkách naleznete informace týkající se prodeje a pronájmu nemovitého a movitého majetku ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
Nakládání s majetkem kraje je obecně upraveno zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů). Podrobnější postup pro nakládání s nepotřebným majetkem ve vlastnictví Jihomoravského kraje upravuje interní normativním akt, schválený Radou Jihomoravského kraje usnesením č. 8799/11/R121 dne 20.06.2011, jehož znění naleznete v odkazu níže.