Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

VZORY DOKUMENTŮ K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JMK

<zpět

 

Veřejné zakázky malého rozsahu:

Zpráva o provedeném průzkumu trhu
zpráva o provedeném průzkumu trhu dle bodu 5.5.5.2 Zásad vztahů (VZMR s předpokládanou hodnotou 50 – 200 tis. Kč bez DPH)

Záznam o hodnocení a posouzení nabídek
záznam o hodnocení a posouzení nabídek dle bodu 5.5.6 Zásad vztahů (VZMR s předpokládanou hodnotou nejméně 200 tis. Kč bez DPH)

 

Veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení dle Zákona:

Čestné prohlášení ke střetu zájmů
čestné prohlášení členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele podle § 44 odst. 1 Zákona

Protokol o otevírání obálek s nabídkami
protokol o otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě podle § 110 odst. 5 Zákona

Oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
oznámení o vyloučení účastníka podle § 48 odst. 11 Zákona

Zpráva o hodnocení nabídek
zpráva o hodnocení nabídek podle § 119 odst. 2 Zákona

Oznámení o výběru dodavatele
oznámení o výběru dodavatele podle § 50 Zákona (použije se v případě zjednodušeného podlimitního řízení, jednacího řízení s uveřejněním a v zadávacích řízení s jediným účastníkem)

Oznámení o výběru dodavatele
oznámení o výběru dodavatele podle § 123 Zákona (použije se v ostatních případech než výše uvedených)

Písemná zpráva zadavatele
písemná zpráva podle § 217 Zákona