Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Interní workshop k tématu odpovědného veřejného zadávání a nakupování

Ve dnech 15. a 16. 11. 2018 uspořádal Krajský úřad Jihomoravského kraje ve spolupráci s kolegy z ministerstva práce a sociálních věcí interní workshop k tématu odpovědného veřejného zadávání a nakupování, v rámci kterého byly prezentovány výše uvedené priority a cíle a příklady vlastní dobré praxe. Materiály z tohoto workshopu jsou ke stažení zde:

 

Úvodní prezentace

Prezentace k odpovědnému veřejnému nakupování a zadávání v podmínkách Jihomoravského kraje