Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Představení plánu investičních akcí Jihomoravského kraje na rok 2020

Po loňském premiérovém setkání s dodavateli stavebních a projekčních zakázek zorganizoval Jihomoravský kraj druhý ročník této úspěšné akce. Ta se uskutečnila v pátek 24. ledna 2020 v prostorách brněnského výstaviště pod záštitou náměstka hejtmana Petra Hýblera. Účelem setkání, jehož se zúčastnilo na 80 zástupců téměř 70 dodavatelů, bylo v první řadě informovat dodavatele o plánovaných investičních akcích Jihomoravského kraje pro letošní rok a zároveň shrnout informace o akcích realizovaných v roce minulém. V průběhu setkání byla též představena nová strategie Jihomoravského kraje v oblasti odpovědného veřejného zadávání a zazněly i praktické informace důležité pro ty, kdo osobně zpracovávají nabídky dodavatelů na jednotlivé veřejné zakázky.

Ze strany zúčastněných dodavatelů byla velmi pozitivně hodnocena samotná myšlenka představení plánu investičních akcí uspořádat, stejně jako jeho organizace a průběh. Zároveň dodavatelé uvedli, že vnímají jako pozitvní snahu Jihomoravského kraje o odpovědný přístup k veřejnému zadávání a mají co nabídnout zejména v environmentálních aspektech (využívání obnovitelných zdrojů energie, šetrné nakládání s vodou, omezení spotřeby surovin, minimalizace dopadů na životní prostředí atd.) a nákladech životního cyklu. Jako přínosné označili i konání předběžných tržních konzultací a vyjádřili zájem se jich účastnit.

Prezentované informace jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy.

 

Plán investičních akcí na rok 2020

Informace k zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje - shrnutí investičních akcí realizovaných JMK v roce 2019, strategie JMK v oblasti odpovědného veřejného zadávání, praktické tipy pro podávání nabídek, informace o zavádění metodiky BIM na JMK a energetických opatřeních při realizaci investičních akcí JMK

Podrobnější informace o vybraných akcích