Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Představení plánu investičních akcí Jihomoravského kraje na rok 2019

Více než stovce dodavatelů stavebních a projekčních prací představil Jihomoravský kraj ve dnech 19. a 21. 2. 2019 plán svých investičních akcí na rok 2019. Kromě informací o připravovaných veřejných zakázkách na stavební a projektové práce byly dodavatelé seznámeni s prioritami a způsoby zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje, mezi které patří principy odpovědného zadávání, využívání předběžných tržních konzultací či elektronizace a zefektivňování zadávacího procesu. Ze strany zúčastněných dodavatelů byla velmi pozitivně hodnocena samotná myšlenka představení plánu investičních akcí uspořádat, stejně jako jeho organizace a průběh. Zároveň dodavatelé jednoznačně uvedli, že by se obdobné setkání mělo konat pravidelně na začátku každého roku, což je informace, se kterou bude Jihomoravský kraj určitě dále pracovat. Podrobnější informace jsou k dispozici v prezentacích pod níže uvedenými odkazy.

 

Plán investičních akcí na rok 2019

Priority a způsoby zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje

Podrobnější informace o vybraných akcích