Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Odpovědné veřejné zadávání

<zpět

 

Jihomoravský kraj v lednu roku 2020 schválil strategii odpovědného přístupu k veřejným zakázkám. Navazuje tak na své dřívější aktivity v této oblasti a jednoznačně deklaruje, že se v rámci svých nákupů soustředí na získávání nejlepší hodnoty za peníze zohledňující kromě ekonomických ukazatelů i ukazatele společenské a environmentální. Přistupuje proto aktivně k zadávání veřejných zakázek a hledá optimální způsoby vynakládání veřejných prostředků. Dbá na sociální a lidskoprávní aspekty související s veřejnými nákupy, na férovou soutěž otevřenou relevantním dodavatelům a preferuje ekologicky šetrná řešení. Zároveň neustále zkvalitňuje zadávací proces a postupuje od jednotlivých odpovědně zadaných veřejných zakázek k jejich strategickému uchopení a komplexnímu přístupu.

Ve strategii Jihomoravský kraj popisuje své priority v oblasti veřejného zadávání mezi které v současné době patří využívání obnovitelných zdrojů energie, šetrné nakládání s vodou, omezení spotřeby surovin, minimalizace dopadů na životní prostředí, kulturní a umělecká hodnota, sociální témata jako podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, podpora vzdělávání, praxe, rekvalifikace, podpora férových dodavatelských vztahů, důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce či zaměření na náklady životního cyklu.

K naplňování uvedených priorit jsou stanoveny cíle a úkoly, které budou pravidelně vyhodnocovány.

Součástí strategického přístupu k veřejnému zadávání je i snaha o zkvalitnění kultury veřejného zadávání a formování prostředí postaveného na důvěře a spolupráci. Strategie i souhrnné zprávy proto budou komunikovány s veřejností mimo jiné i prostřednictvím tohoto portálu.

 

 

Strategický a odpovědný přístup Jihomoravského kraje k veřejným zakázkám

 

Představení plánu investičních akcí Jihomoravského kraje na rok 2020

 

Interní workshop k tématu odpovědného veřejného zadávání a nakupování

 

Představení plánu investičních akcí Jihomoravského kraje na rok 2019