Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

NÁVODY, METODIKY A NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

<zpět

 

Vertikální spolupráce                                                                                                                                                         Informace o možnostech uzavírání smluv mezi příspěvkovými organizacemi zřizovanými JMK navzájem a mezi těmito organizacemi a JMK bez nutnosti konání zadávacího/výběrového řízení

Odpovědi na nejčastější dotazy příspěvkových organizací JMK k veřejným zakázkám

 

Příručka pro zadavatele „E-ZAK krok za krokem“ – VZMR 50 - 500 tis. Kč bez DPH
obrázkový průvodce pro vložení „VZMR pro evidenci“ do systému E-ZAK

Příručka pro zadavatele „E-ZAK krok za krokem“ – VZMR 500 tis. – 2/6 mil. Kč bez DPH
obrázkový průvodce pro vložení „VZMR s uveřejněním“ do systému E-ZAK

Příručka pro zadavatele „E-ZAK krok za krokem“ – Elektronická komunikace při zadávání veřejných zakázek
obrázkový průvodce pro elektronickou komunikaci prostřednictvím systému E-ZAK
 

Prezentace k elektronické komunikaci při zadávání veřejných zakázek 
shrnutí základních informací o elektronické formě komunikace povinné od 18. 10. 2018 ve všech zadávacích řízeních

Nově zprovozněné funkcionality E-ZAK od srpna 2019

Informace pro zadavatele týkající se sjednocení databáze účtů registrovaných dodavatelů v E-ZAK do Centrální databáze dodavatelů portálu FEN.cz

Povinné ověření identity dodavatelů v nástroji E-ZAK – informace pro zadavatele

 

Metodický pokyn ke zpracování k transparentních a nediskriminačních zadávacích podmínek                                                Metodika byla zpracována primárně jako doporučení pro zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek zadávaných Jihomoravským krajem jako veřejným zadavatelem. Doporučení uvedená v metodice jsou však formulovaná univerzálně, a tudíž snadno přenositelná na podmínky PO.
 

Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - odkaz na webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

 
Metodickou pomoc příspěvkovým organizacím JMK v oblasti zadávání veřejných zakázek poskytuje oddělení veřejných zakázek odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje (kontakty lze vyhledat zde). Před kontaktováním oddělení veřejných zakázek doporučujeme nejprve zkusit nalézt odpověď na Váš dotaz ve výše uvedených návodech a metodických dokumentech.